From the January, 2022

Forskrift Om Endring I Forskrift Om Utføring Av Aktiviteter I Petroleumsvirksomheten Aktivitetsforskriften

Selv om bruk og utslipp av kjemikalier holdes innenfor fastsatte grenser, skal forbruk og utslipp reduseres så langt dette er mulig. Det samme gjelder bruk og utslipp av kjemikalier det ikke er satt spesifikke […]